Mäntsälän Englanninkielinen Montessorileikkikoulu

Montessoripedagogiikka

indexMontessoripedagogiikka perustuu italialaisen lääkärin, pedagogin Maria Montessorin havaintoihin lapsen kehityksestä. Montessori huomasi, että lapsen kehitystä ohjaavat sisäiset herkkyskaudet, jolloin lapsi innostuu ja kiinnostuu tietyistä asioista herkemmin. Herkkyyskausien aikana lapsi oppii vaivatta mielenkiintoansa vastaavia asioita.

Montessori huomasi myös lapsien omaavan vastaanottavaisen mielen, jonka avulla lapsi ottaa vastaan vaikutteita tiedostamattomasti. Lapsen kyky oppia poikkeaa täysin aikuisesta ja on helposti verrattavissa sieneen; vastaanottavaisen mielen avulla lapsi  imee valikoimatta ja vaivatta kaikkea informaatiota ympäristöstään.

Montessoripedagogiikassa vastaanottavaista mieltä tukemaan on koostettu valmisteltu oppimisympäristö, joka on jäsennelty kokonaisuus eri herkkyyskausia tukevia montessorimateriaaleja. Luokkahuone on jaoteltu viiteen osioon, jotka etenevät helposta vaikeaan tarjoten jatkuvasti haasteita oivaltavalle lapselle.

Montessoriohjaajan rooli luokkahuoneessa on olla herkkyyskausien "tulkki" ja ohjata lapsia eteenpäin yksilöllisen kehityksen mukaan. Ohjaaja suhtautuu lapseen kunnioittavasti ja näyttää käytöksellään esimerkkiä muulle ryhmälle. Montessoripedagogiikassa ohjaaja toimii taustalla ja tukee lapsen kehitystä havainnoimalla ja tarjoamalla haasteita nostamatta itseään lasta korkeammalle. Ohjaaja on lapsen kanssakulkija; ohjaaja auttaa, mutta ei tee hänen puolestaan.


Pedagogiikan tavoitteet ovat:

Montessorimenetelmän yksi keskeisistä tavoitteista on lapsen itsenäistymiskehityksen tukeminen. Tunnuslause "Auta minua tekemään itse" kiteyttää toimintamme pyrkimyksen tarjota lapselle mahdollisuuksia oppia, kokeilla ja oivaltaa. Toimintamme edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä, tunne-elämän kasvua, fyysistä koordinaatio kykyä ja kognitiivisia valmiuksia. Montessori tarjoaa huolellisesti suunnitellun, virikkeellisen leikkimis ja oppimisympäristön.

  • saada myönteinen asenne koulua ja oppimista kohtaan

  • kehittää itsetuntoa

  • kehittää keskittymiskykyä elinikäistä oppimista varten

  • kehittää ja vaalia jatkuvaa uteliaisuutta

  • kehittää aloitekykyä ja sinnikkyyttä

  • vaalia sisäistä kuria ja järjestyksentajua

  • kehittää sensomotorisia taitoja asioiden erottelu- ja arviointikyvyn terävöittämiseksi

  • kehittää sosiaalisesti hyväksyttävää käyttäytymistäLisätietoa montessoripedagogiikasta saat  Montessori-yhdistyksen sivuilta.

©2020 Mäntsälän englanninkielinen Montessorileikkikoulu

Puh. (019) 688 1350 Email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Website by Webteca.fi