32

lasta

6

kasvattajaa

32

lasta

6

kasvattajaa

Toiminnasta

Leikkikoulussa lapsi ja lapsen tarpeet otetaan ensin huomioon. Tärkein tavoitteemme on luoda lapsia innostava ympäristö, joka tarjoaa runsaasti hauskoja oppimiskokemuksia ja jossa lapsella on vapaus valita oma työnsä ja toimintansa henkilökohtaisen luontaisen kiinnostuksensa ja kykyjensä mukaan.

Englanninkielinen ilmapiiri

Maria Montessori havainnoi, että lapsella on luontainen valmius omaksua vieraita kieliä kielellisen herkkyyskautensa aikana 0-6-vuotiaana. Herkkyyskauden aikana eri kielien oppiminen on helppoa ja mielenkiintoista. Kuuteen ikävuoteen asti lapsi omaksuu tietoa ja vaikutteita ympäristöstään valikoimatta ja hyvin vaivattomasti.

Leikkikoulun tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus oppia vierasta kieltä luonnollisessa, hauskassa, turvallisessa, mielenkiintoisessa ja rennossa ympäristössä. Oppiminen on mahdollisimman luonnollista koko päivän ”englantia ilmassa” periaatteellamme.

Opetusmenetelminämme käytämme lauluja, runoja, päivittäisiä keskusteluja, loruja, sisä-ja ulkoleikkejä ja pelejä sekä tarinoita. Lisäksi Montessoriaktiviteetit ja -materiaalit tarjoavat erinomaisen konkreettisen välineen uusien sanojen opettamiseen ja havainnollistamiseen.  Näiden menetelmien avulla oppiminen on luonnollista, iloista ja aktiivista.

Kielen opetuksessa tavoite on, että lapsi hallitsee ensin peruskäsitteet suomeksi kuten numerot, värit, muodot ja suunnat, ennen kuin tarjoamme englanninkielisen vastineen. Muut sanastoa kartuttavat termit esim. maiden –ja maanosien nimet, kasvien –ja eläinten nimet ja geometristen muotojen nimet opettelemme ensin englanniksi, sillä suomenkielisiin termeihin lapsi tutustuu myöhemmin koulumaailmassa. Kirjoittaminen ja lukeminen opetellaan ensin suomeksi ja englanti kulkee rinnalla lapsen omien kykyjen ja kiinnostuksen mukaan.


Ensimmäisenä kehittyy passiivinen kielitaito. Lapsi ymmärtää paljon enemmän kuin mitä hän pystyy puheessa tuottamaan. Kyky oppia kieliä on lapsilla yksilöllinen kokemus, eikä tarkoituksemme ole painostaa heitä puhumaan ennen kuin he ovat valmiita siihen. Laulut, lorut ja leikit ovat lapselle luonnollinen tapa käyttää kieltä vapautuneesti.

Päiväjärjestys

Lasten päiväohjelma koostuu montessorityöskentelystä (arkipäivän toimet, aisteja kehittävä toiminta, kieli, matematiikka ja kulttuuri) sekä ruokailusta ja ulkoilusta. Lapset saavat leikkikoulussa päivittäin lämpimän lounaan. Kokopäiväohjelmaan kuuluu lisäksi aamupala ja välipala.

Leikkikoulu on avoinna klo 7:15 – 17.00


(Esiopetuksessa hieman muunneltu päiväohjelma)

7.15 Leikkikoulu aukeaa, kokopäiväisetlapset alkavat saapua

8-8.30 Aamupala tarjolla

8.45 Osapäiväisetlapset saapuvat

8.45-11.15 Lapsilla Montessoripuuhia

10-11 Aamupäivän välipala tarjolla

11.20 Piirit alkavat

11.45-12.30 Luonas alkaa

Ulkoilu (osapäivälapsilla 14.00 asti)

13.45-14.00 Kokopäiväisetlapset tulevat sisälle

~14.15 Lepohetki noin 30 min (nukahtneet jatkavat lepohetkeä)

14.45 Välipala

15.30 Iltapäivän työskentelyaika

16-16.15 Lapset lähtevät vähitellen ulos

17.00 Leikkikoulu sulkeutuu

Kirja meistä

Lue lyhennetty versio leikkikoulun kirjasta

Koko näyttötilaan pääsee painamalla soittimen oikeassa alakulmassa olevaa neliön muotoista painiketta.